Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Eines de recerca

Línies de recerca

 1. ESTUDIS DEL LÈXIC
  1. Gramàtica i Diccionaris
  2. Llengua i Pragmàtica (Teoria i Pràctica)
  3. Semàntica Lèxica
 2. LEXICOGRAFIA: DICCIONARIS BILINGÜES I MONOLINGÜES
  1. Lexicografia bilingüe francès-castellà
  2. Lexicografia bilingüe alemany-castellà
  3. Transferència català-francès del lèxic contextualitzat
 3. HISTÒRIA DE L'ENSENYAMENT DEL FRANCÈS A ESPANYA
  1. Manuals i gramàtiques de francès per a hispanòfons (història, metodologia, continguts lingüístics i socioculturals)
 4. L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS I LES TIC
 5. FONÈTICA
  1. Corpus multimèdia per a l'ensenyament de E/LE a estudiants xinesos