Universitat Rovira i Virgili

Grup de Recerca en Lingüística Aplicada

El treball del Grup de Recerca en Lingüística Aplicada s'orienta bàsicament en alguns dels àmbits d'aplicació de la Lingüística: Semàntica Lèxica i lexicografia, Psicolingüística, estudi de l’Estructura argumental.