Universitat Rovira i Virgili

Els membres del Grup de Recerca en Lingüística Aplicada han publicat articles en revistes especialitzades, llibres i capítols de llibres; han presentat comunicacions i ponències a diferents congressos nacionals i internacionals, i han impartit cursos i conferències sobre la seva recerca.

Alguns membres del grup tenen també experiència en contractes amb el sector privat. 

Les diverses accions del grup reben finançament extern mitjançant ajuts institucionals de recerca. Alguns membres d'aquest grup (els que constitueixen el grup investigador HIFRES / Història de la presència i ensenyament del francès a Espanya) formen part del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya TRELIT (Traducció i recepció de literatures), que dirigeix el Dr. Francisco Lafarga de la Universitat de Barcelona.