Universitat Rovira i Virgili

Elena de la Cruz Vergari

Línies prioritàries de recerca

Llicenciada i doctora europea de Filologia Romànica amb la tesi Édition critique d'une traduction française médiévale de l"Epitoma rei militaris" de Végèce, sota la direcció d'Anna Maria Mussons (Universitat de Barcelona) i Anna Maria Babbi (Università degli Studi di Verona), s'ha format en francès antic a la Université Aix-Marseille, l'estudi de manuscrits i l'edició crítica de textos medievals a l'Institut de recherche d'histoire des textes (París) i a la Università degli Studi di Verona. Ha estat professora al Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. També, ha contribuït en actes de congresos sobre la didàctica de la llengua i la literatura i sobre llengua i literatura francesa medieval i la seva traducció.

Des del 2013 és, també, gerent de l'editorial Obrador Edèndum, que es dedica a la publicació científica en l'àmbit de les humanitats i coeditat amb l'Institut d'Estudis Catalans, Brepols i altres universitats. Actualment, prepara l'edició crítica amb Josep Batalla de Tractatus de suppositionibus de Vicent Ferrer per la Bibliotheca philosophorum Medi Aevii, i articles sobre la traducció francesa medieval ultramar.